19 Eylül 2017
  • Adana34°C
  • Adıyaman36°C
  • Afyon31°C
  • Ağrı31°C
  • Amasya34°C
  • Ankara35°C
  • Antalya30°C
  • Artvin33°C

MECLİS’TE ‘GÖZÜ DÖNMÜŞ’ ATIŞMASI

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa görüşmelerine AK Parti ve CHP arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.

Meclis’te ‘Gözü Dönmüş’ Atışması

11 Ocak 2017 Çarşamba 23:38

Meclis Genel Kurulu'nda anayasa görüşmelerine AK Parti ve CHP arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu. Tutanaklara ise, "kalleş", "boğazım kıpkırmızı", "gözü dönmüş" şeklindeki sözler yansıdı.

Meclis Genel Kurulu'nda çıkan tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

MEHMET AKİF YILMAZ (Kocaeli) - Bizler AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu olarak yaşanan hadisede kargaşanın artmaması adına araya girerek milletvekillerini ayırmaya çalışırken CHP Grup Başkan Vekili yani burada CHP adına suhuleti sağlamakla görevli Sayın Engin Altay, videolardan da izlediğim kadarıyla, arkamdan kalleşçe saldırarak ve kafama vurarak bu noktada Sayın Genel Başkanının önünde nahoş bir tablo sergilemiştir. (CHP sıralarından gürültüler, "Kalleş sizsiniz." sesleri)

- "KALLEŞSİNİZ, KALLEŞ!"-

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Kalleşsiniz, kalleş!

MEHMET AKİF YILMAZ (Kocaeli) - Bu hareketi şiddetle kınıyorum ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

GÜLAY YEDEKÇİ (İstanbul) - Grup Başkan Vekilimize nasıl "kalleş" dersin sen? Biz de seni kınıyoruz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, istirham ediyorum, bakın, her birimiz milletin değerli oylarıyla buradayız ve milleti temsil ediyoruz. Bu milletin onuruna, haysiyetine yakışır bir şekilde şu işi çözmemiz lazım.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Milletvekilim, öncelikle… İsmini de bilmiyorum sayın milletvekilimin. (AK PARTİ sıralarından "Akif" sesleri)

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - İsmi belli, sahibinin sesi.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Akif Bey, çok üzgünüm ancak bu, şuna benziyor: Filmin başlangıç bölümünü atlayıp ya da kompozisyonun giriş kısmını atlayıp gelişme ve sonuç bölümünü buraya nakletmeye benziyor.

MEHMET AKİF YILMAZ (Kocaeli) - Sadece ayırıyorduk, bizim görevimiz o.

-"ÖNCE BENİ BİR TUTTU"-

ENGİN ALTAY (Devamla) - Samimiyetle söylüyorum, bir evladım var, üzerine söylüyorum: Sayın milletvekili, ben de kendisi gibi ortalığı yatıştırmaya çalışırken, belki fark etmedi, önce beni bir tuttu. Dedim ki: Sen ne yapıyorsun?

MEHMET AKİF YILMAZ (Kocaeli) - Yüz yüze dahi gelmedik.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Arkadaşlar, bu Parlamentoda çok hadise oldu, olmayaydı keşke. Lakin hiçbirinde, hiçbir grup başkan vekiline el sürülmedi, bu böyle.

MEHMET AKİF YILMAZ (Kocaeli) - Biz ayırıyoruz. Seni ben orada görmüyorum, görmüyorum bile seni orada.

-"İKİ ELİYLE BİR BENİ DE BURADAN AŞAĞIYA İTEKLEYİNCE"-

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben kendisine döndüm: "Bak, bana dokunamazsın, hoş olmaz." Israren iki eliyle bir beni de buradan aşağıya itekleyince… Ben de insanım, karnım aç. Ben de kendisini tuttum, itekledim. Durum bundan ibarettir, başka bir şey varsa namerdim. Olay bundan ibarettir. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET AKİF YILMAZ (Kocaeli) - Özür dilemen gerekir."

-"ÜZERİME SALDIRMASI…"-

Genel Kurul'da yaşanan "fiziki müdahale" atışması da tutanaklara şöyle yansıdı:

"FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - …bana fiziki müdahaleye varacak kadar şiddetini buradan kınıyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ardından, İdare Amiri Ahmet Gündoğdu telefonumu elimden gasbederek -bu gasp suçudur- üzerime saldırması…

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Ne yapıyordun telefonla orada?

-"BOĞAZIM KIPKIRMIZI, BOĞAZIM ŞU ANDA KIPKIRMIZI"-

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Bakın, boğazım kıpkırmızı, boğazım şu anda kıpkırmızı.

Bu kadar şiddeti içselleştiren AKP Grubunu, milletvekillerini kınıyorum! (CHP ve AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Yere batsın Saray'ınız! Yere batsın anayasanız! Yere batsın diktatörlüğünüz! (CHP ve AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Kaplan, bu kadar tahrike gerek yok.

Burada şu kabinlerin önüne kadar gelip kamerayla çekim yapmak -ne kadar- gizliliği ihlal mi değil mi? O da ihlal. (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın Elitaş, bir saniye…

Arkadaşlar, oturur musunuz lütfen. Bakın, sayın genel başkanlarınız burada. Herkes yerine otursun burada.

Arkadaşlar, niye ayakta duruyoruz? Lütfen…

Oylamayı biraz daha dikkatlice… İsmi okunmayan sayın milletvekillerine oy pulu ve

zarfı kâtip üyelerimiz vermeyecek.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - İşte bu.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, oturabilir miyiz, lütfen…

Sayın Elitaş'a, evet, açıkça bir sataşmada bulunulmuştu.

Buyurun Sayın Elitaş ama bitirelim şu polemiği lütfen. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Bir dakika ya, Fatma Hanım'a niye söz vermediniz o zaman.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin iki Sayın Genel Başkanı burada, biraz önce de bizim Genel Başkanımız buradaydı, Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı da burada.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Adana) - Bizimki cezaevinde.

-"LÜTFEN, BENİ ÇEKMEYİN DEDİM"-

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Biraz önceki oylamada daha önceki, dünkü yaptığımız oylamaya benzer bir usulün devam edeceğine anlaşmıştık, görüşmüştük. Fakat burada bir anda bir yoğunluk oluştu, öbür tarafta farklı bir yoğunluk oluştu ve CHP'li bir grup milletvekili arkadaş burada set oluşturmaya gayret etti. Ben oyumu kullandım. Hanımefendi benim resmimi çekiyor. Lütfen, beni çekmeyin dedim. "Hayır, çekerim." dedi. Yapamazsınız, lütfen beni çekmeyin dedim. "Ben çekerim." dedi. Hanımefendi, lütfen çekmeyin, yanlış yapıyorsunuz, ben buna izin vermem dedim. Israrla çekti.

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Canlı yayındaydı Anayasa değişikliği görüşmeleri, canlı yayındaydı, milletin huzurunda!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlar, bizim Jandarmaya da ihtiyacımız yok, müfettişe de ihtiyacımız yok. AK PARTİ Grubu imzasının arkasında. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MUHARREM ERKEK (Çanakkale) - Milletvekillerinize Jandarmalık yapıyorsunuz ama!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - "İçeriye girin, şöyle yapın, böyle yapın." Siz isteğiniz şekilde oy kullanın, AK PARTİ Grubu İç Tüzük'ün ilgili maddesine göre uyulan gizlilik neyse gizli oylama usulüne en uygun şekilde oylarını kullanmaktadır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP sıralarından gürültüler)

"KAZIM ARSLAN (Denizli) - İçeri gir de kullan ya!

ÜNAL DEMİRTAŞ (Zonguldak) - Hiç alakası yok! Hiç alakası yok!

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) - Kabine girmiyorsunuz!

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Ya, kabinler niye konuldu oraya?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, dün Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Burada öyle bir hâl var ki herkes gazeteci olmuş. Koca kameralar var. Çıkın oraya, oradaki arkadaşlara gidin, orada görevinizi yapın.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Kabinler niye kondu oraya?

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bakın, olmayan şeyleri burada yapıyorsunuz.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - O zaman kaldırın kabinleri!

MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Biz 50 milyon insandan oy almış genel başkanlara saygı gösterelim, o genel başkanların huzurunda böyle yanlış işleri yapmayalım.

Değerli milletvekilleri, sonuçta millet karar verecek. Sizi de seçen, bizi de seçen bu millet karar verecek. Onun için millete gitmekten hiç kimse gocunmasın.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın Gündoğdu, istirham ediyorum...

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hayır, hayır, hayır...

BAŞKAN - Sayın Gündoğdu, lütfen...

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sayın Başkan, lütfen, ismim geçerek...

BAŞKAN - Bakın, Sayın Elitaş, gereken cevabı...

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hayır, ben idare amiriyim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Başkan, "İdare amiri boğazımı sıktı." dedi.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Böyle şey olur mu?

BAŞKAN - Buyurun size de iki dakika süre vereyim.

İsminizi zikrederek...

-"BU MİLLETVEKİLİ HANIMEFENDİYE MİLLETVEKİLLERİNİ TAHRİK EDİYORSUNUZ YAPMAYIN DEDİK"-

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; yeni bir Anayasa yapıyoruz, hürriyetler sınırsız değildir.

Biz Başkanlık Divanı üyesi olarak son oylamada defalarca bu milletvekili hanımefendiye milletvekillerini tahrik ediyorsunuz yapmayın dedik. (CHP sıralarındangürültüler)

-"TACİZE VARAN YAKLAŞIMLA"-

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Lafa bak, lafa!

AHMET GÜNDOĞDU (Devamla) - Sabırlı ol.

Arkasından, grup başkan vekilimizin oy vermesini tacize varan yaklaşımla yine çekmeye devam etti.

KAZIM ARSLAN (Denizli) - Açıkta oy kullanmayacaksın.

AHMET GÜNDOĞDU (Devamla) - Sabırlı ol.

Bizim görevimiz burada kavga olmasını önlemek, benim görevim gasbetmek değil. Anayasa Komisyonunda "evet" diyen milletvekillerinin, 316 milletvekilinin altına imza attığı bu pakete "evet" demesini gasbetmeye çalışanlara engel oldum.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Boş kâğıda.

AHMET GÜNDOĞDU (Devamla) - Bunun adı budur, başka alana çekmeyin. Kimse bu milletin iradesini gasbedemez. (CHP sıralarından gürültüler)"

-"RESMEN TELEFONU ELİMDEN GASBETTİNİZ"-

Genel Kurul'da daha sonra CHP'li Hürriyet'in konuşmasının ardından tutanaklara şu konuşmalar yansıdı.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - …fiziki müdahaleye uğrayan ben; konuşan siz…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Oy kullanırken ne işiniz vardı orada?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - …gene mağdur olan siz, gene burada çıkıp bir sürü hikâye anlatan gene siz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Arkadaşlar, bir grup başkan vekiline yakışmıyor bir kadına fiziki müdahalede bulunmak hiç yakışmıyor. Buradan, bir kere daha sizi kınıyorum Sayın Elitaş. (AK PARTİ sıralarından "Biz de seni kınıyoruz." sesi)

İdare Amiri, sizi de.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ne işiniz vardı sizin orada? Sizin kadın olmanız başkalarına hakaret etme yetkisi mi veriyor? Niçin?

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Resmen telefonu elimden gasbettiniz, fiziki müdahalede bulundunuz.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hayır hayır, yalan söylemeyin.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Bakın, boynumun hâlini görüyor musunuz?

-"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"-

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yalan söylüyorsunuz.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Boynumun hâlini görüyor musunuz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hiçbir fiziki müdahale yok!

TAHİR ÖZTÜRK (Elâzığ) - Yalan yalan! Yalancı!

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Yalancı da sizsiniz.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hiçbir fiziki müdahale yok!

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Siz gazeteci misiniz, milletvekili misiniz?

-"BİR KADINA SALDIRABİLECEK KADAR GÖZÜ DÖNMÜŞ OLMANIZI KINIYORUM"-

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Bir kadına saldırabilecek kadar gözü dönmüş olmanızı kınıyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Gözü dönmüş olan sizsiniz. "Evet"e tahammül edemiyorsunuz.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Bir kadına bu kadar müdahale edebilecek kadar başkanlık hırsına bürünmüş olmanızdan dolayı sizi kınıyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - "Evet."e tahammül edemiyorsunuz, gözü dönmüş olan sizsiniz! Kınıyorum sizi.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Bir kere daha söylüyorum: Yere batsın Saray'larınız! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) Yere batsın başkanlığınız! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yazıklar olsun sana!

FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Devamla) - Yere batsın anayasanız! Yere batsın hırsınız! (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Sayın Kaplan…

ADNAN BOYNUKARA (Adıyaman) - Provokatör! Provokatör!

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Yakışmıyor, bir kadına yakışmıyor bunu yapmak. Hayır! Bu ne ya!"

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.